O Orione

Niekdajší hotel bol postavený ešte v 80-tych rokoch 20. storočia ako účelové zariadenie papierovo-celulózového kombinátu. Staviteľom bola v tom čase nezvyčajne, kanadská spoločnosť Simons Overseas z Vancouveru. V tesnom susedstve hlavného sídla papierenského kombinátu však svoj pôvodný účel plnil len pomerne krátku dobu. Už v 90-tych rokoch začal hotel slúžiť potrebávam vysokého školstva ako elokované pracovisko Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline. Neskôr sa  pretransformoval na internátne zariadenie slúžiace najmä pre potreby Katolíckej univerzity. Aj túto úlohu však plnil len do roku 2018.

História ružomberského „IKARU“ sa však nekončí. Z bývalého hotelu a neskôr vyskoškolského internátu sa stáva bytový dom Orion. Budova prejde kompletnou prestavbou na konci ktorej vznikne unikátny bytový komplex. Spolu až 150 bytových jednotiek tak začne písať novú históriu, už pod názvom Orion.

Orion Partners s.r.o.

Staviteľom bytového domu Orion je spoločnosť Orion Partners s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Nelly Consulting a ktorej predstavitelia majú dlhoročné skúsenosti so stavbou bytových a apartmánových domov.